A  A+ A+

Gmina Kikół

Kikół
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 735
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 453
Liczba ważnych kart:1 453
Frekwencja wyborcza:25.34%
Liczba głosów ważnych:1 368
% głosów ważnych:94.15%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne