A  A+ A+

Miasto Skępe

Skępe
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 084
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 185
Liczba ważnych kart:1 185
Frekwencja wyborcza:19.48%
Liczba głosów ważnych:1 129
% głosów ważnych:95.27%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne