A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Mogilno

Mogilno
brak 0.93% 1.08% 1.23% 1.37% 1.52% 1.67% 1.82% 1.97% 2.11% 2.26%
danych 1.07% 1.22% 1.36% 1.51% 1.66% 1.81% 1.96% 2.10% 2.25% 2.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:20 025
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 601
Liczba ważnych kart:3 601
Frekwencja wyborcza:17.98%
Liczba głosów ważnych:3 455
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:43
% 1.24%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 21 48.84 0.61
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 5 11.63 0.14
HRABSKI Piotr Michał 2 4.65 0.06
SZENDEL Weronika 2 4.65 0.06
POŁĄCZAK Wojciech 3 6.98 0.09
BORUCKA Irena 1 2.33 0.03
ANDUŁA Miłosz 1 2.33 0.03
LASKOWSKA Julia 2 4.65 0.06
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 3 6.98 0.09
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 3 6.98 0.09