A  A+ A+

Miasto Strzelno

Strzelno
brak 15.38% 15.70% 16.02% 16.34% 16.66% 16.99% 17.31% 17.63% 17.95% 18.27%
danych 15.69% 16.01% 16.33% 16.65% 16.98% 17.30% 17.62% 17.94% 18.26% 18.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 692
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 728
Liczba ważnych kart:1 728
Frekwencja wyborcza:17.83%
Liczba głosów ważnych:1 649
% głosów ważnych:95.43%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  71  4.31
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  23  1.39
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  284  17.22
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  381  23.10
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  46  2.79
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  17  1.03
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  84  5.09
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  361  21.89
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  382  23.17
  Komitety razem 1 649  100