A  A+ A+

Powiat mogileński 

mogileński
brak 15.38% 15.70% 16.02% 16.34% 16.66% 16.99% 17.31% 17.63% 17.95% 18.27%
danych 15.69% 16.01% 16.33% 16.65% 16.98% 17.30% 17.62% 17.94% 18.26% 18.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 461
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 649
Liczba ważnych kart:6 649
Frekwencja wyborcza:17.75%
Liczba głosów ważnych:6 349
% głosów ważnych:95.49%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  182  2.87
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 114  17.55
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  332  5.23
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  1 480  23.31
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  112  1.76
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 428  22.49
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  1 402  22.08
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  211  3.32
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  88  1.39
  Komitety razem 6 349  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Dąbrowa 3 731  574  574  15.38  539  93.90
Jeziora Wielkie 4 013  746  746  18.59  706  94.64
Mogilno 20 025  3 601  3 601  17.98  3 455  95.95
Strzelno 9 692  1 728  1 728  17.83  1 649  95.43
Powiat ogółem 37 461  6 649  6 649  17.75  6 349  95.49