A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat mogileński 

mogileński
brak 1.03% 1.17% 1.31% 1.44% 1.58% 1.72% 1.86% 2.00% 2.13% 2.27%
danych 1.16% 1.30% 1.43% 1.57% 1.71% 1.85% 1.99% 2.12% 2.26% 2.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 461
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 649
Liczba ważnych kart:6 649
Frekwencja wyborcza:17.75%
Liczba głosów ważnych:6 349
% głosów ważnych:95.49%
Liczba głosów na listy komitetu:112
% 1.76%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dąbrowa 3 731  574  574  539  13  2.41
Jeziora Wielkie 4 013  746  746  706  1.27
Mogilno 20 025  3 601  3 601  3 455  73  2.11
Strzelno 9 692  1 728  1 728  1 649  17  1.03
Ogółem 37 461  6 649  6 649  6 349  112  1.76
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 56 50.00 0.88
MICHAŁEK Iwona Krystyna 13 11.61 0.20
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 12 10.71 0.19
PROKOPOWICZ Wojciech 6 5.36 0.09
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 0 0.00 0.00
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 7 6.25 0.11
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 6 5.36 0.09
LASKOWSKI Dariusz Jan 2 1.79 0.03
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 2 1.79 0.03
WALKOWIAK Andrzej 8 7.14 0.13