A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat mogileński 

mogileński
brak 11.33% 12.88% 14.44% 15.99% 17.54% 19.10% 20.65% 22.20% 23.75% 25.31%
danych 12.87% 14.43% 15.98% 17.53% 19.09% 20.64% 22.19% 23.74% 25.30% 26.86%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 461
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 649
Liczba ważnych kart:6 649
Frekwencja wyborcza:17.75%
Liczba głosów ważnych:6 349
% głosów ważnych:95.49%
Liczba głosów na listy komitetu:1 480
% 23.31%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dąbrowa 3 731  574  574  539  111  20.59
Jeziora Wielkie 4 013  746  746  706  80  11.33
Mogilno 20 025  3 601  3 601  3 455  928  26.86
Strzelno 9 692  1 728  1 728  1 649  361  21.89
Ogółem 37 461  6 649  6 649  6 349  1 480  23.31
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 373 25.20 5.87
JĘDRZEJCZAK Otylia 223 15.07 3.51
ZWIEFKA Tadeusz Antoni 722 48.78 11.37
JANOSZ Anna 24 1.62 0.38
KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 7 0.47 0.11
PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 63 4.26 0.99
PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 40 2.70 0.63
ELIASZ Józef Henryk 8 0.54 0.13
KRAKOWIAK Dariusz Piotr 8 0.54 0.13
WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 12 0.81 0.19