A  A+ A+

Miasto Mogilno

Mogilno
brak 15.38% 15.70% 16.02% 16.34% 16.66% 16.99% 17.31% 17.63% 17.95% 18.27%
danych 15.69% 16.01% 16.33% 16.65% 16.98% 17.30% 17.62% 17.94% 18.26% 18.59%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:20 025
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 601
Liczba ważnych kart:3 601
Frekwencja wyborcza:17.98%
Liczba głosów ważnych:3 455
% głosów ważnych:95.95%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  94  2.72
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  43  1.24
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  605  17.51
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  801  23.18
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  111  3.21
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  73  2.11
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  199  5.76
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  928  26.86
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  601  17.40
  Komitety razem 3 455  100