A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Mogilno

Mogilno
brak 1.70% 1.85% 2.00% 2.15% 2.30% 2.46% 2.61% 2.76% 2.91% 3.06%
danych 1.84% 1.99% 2.14% 2.29% 2.45% 2.60% 2.75% 2.90% 3.05% 3.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:20 025
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:3 601
Liczba ważnych kart:3 601
Frekwencja wyborcza:17.98%
Liczba głosów ważnych:3 455
% głosów ważnych:95.95%
Liczba głosów na listy komitetu:111
% 3.21%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 77 69.37 2.23
KRUPA Łukasz Marcin 5 4.50 0.14
STRAUSS Hanna Barbara 3 2.70 0.09
KRÓLEWICZ Mirosław 2 1.80 0.06
BOROWSKA Joanna Małgorzata 4 3.60 0.12
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 7 6.31 0.20
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 2 1.80 0.06
WOJTAS Jarosław Andrzej 5 4.50 0.14
CIEŚLAKOWSKA Ewa 6 5.41 0.17
WYDRZYŃSKI Maciej 0 0.00 0.00