A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat mogileński 

mogileński
brak 1.70% 1.85% 2.00% 2.15% 2.30% 2.46% 2.61% 2.76% 2.91% 3.06%
danych 1.84% 1.99% 2.14% 2.29% 2.45% 2.60% 2.75% 2.90% 3.05% 3.21%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 461
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 649
Liczba ważnych kart:6 649
Frekwencja wyborcza:17.75%
Liczba głosów ważnych:6 349
% głosów ważnych:95.49%
Liczba głosów na listy komitetu:182
% 2.87%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dąbrowa 3 731  574  574  539  13  2.41
Jeziora Wielkie 4 013  746  746  706  12  1.70
Mogilno 20 025  3 601  3 601  3 455  111  3.21
Strzelno 9 692  1 728  1 728  1 649  46  2.79
Ogółem 37 461  6 649  6 649  6 349  182  2.87
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 133 73.08 2.09
KRUPA Łukasz Marcin 11 6.04 0.17
STRAUSS Hanna Barbara 3 1.65 0.05
KRÓLEWICZ Mirosław 4 2.20 0.06
BOROWSKA Joanna Małgorzata 5 2.75 0.08
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 10 5.49 0.16
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 2 1.10 0.03
WOJTAS Jarosław Andrzej 7 3.85 0.11
CIEŚLAKOWSKA Ewa 6 3.30 0.09
WYDRZYŃSKI Maciej 1 0.55 0.02