A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat mogileński 

mogileński
brak 14.73% 15.50% 16.27% 17.05% 17.82% 18.59% 19.36% 20.13% 20.91% 21.68%
danych 15.49% 16.26% 17.04% 17.81% 18.58% 19.35% 20.12% 20.90% 21.67% 22.45%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 461
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:6 649
Liczba ważnych kart:6 649
Frekwencja wyborcza:17.75%
Liczba głosów ważnych:6 349
% głosów ważnych:95.49%
Liczba głosów na listy komitetu:1 114
% 17.55%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Dąbrowa 3 731  574  574  539  121  22.45
Jeziora Wielkie 4 013  746  746  706  104  14.73
Mogilno 20 025  3 601  3 601  3 455  605  17.51
Strzelno 9 692  1 728  1 728  1 649  284  17.22
Ogółem 37 461  6 649  6 649  6 349  1 114  17.55
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 990 88.87 15.59
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 40 3.59 0.63
POLAK Urszula 25 2.24 0.39
GRZĄDZIEL Krzysztof 5 0.45 0.08
IWICKA Urszula 11 0.99 0.17
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 5 0.45 0.08
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 7 0.63 0.11
WADOŃ Jan 4 0.36 0.06
GAIK-MAZUREK Beata Maria 25 2.24 0.39
MAKOWSKI Maciej Sławomir 2 0.18 0.03