A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Strzelno

Strzelno
brak 0.93% 1.08% 1.23% 1.37% 1.52% 1.67% 1.82% 1.97% 2.11% 2.26%
danych 1.07% 1.22% 1.36% 1.51% 1.66% 1.81% 1.96% 2.10% 2.25% 2.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 692
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 728
Liczba ważnych kart:1 728
Frekwencja wyborcza:17.83%
Liczba głosów ważnych:1 649
% głosów ważnych:95.43%
Liczba głosów na listy komitetu:23
% 1.39%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
CYWIŃSKA Marta Ewa 6 26.09 0.36
WILKOWSKI Wojciech Sławomir 5 21.74 0.30
HRABSKI Piotr Michał 1 4.35 0.06
SZENDEL Weronika 3 13.04 0.18
POŁĄCZAK Wojciech 5 21.74 0.30
BORUCKA Irena 2 8.70 0.12
ANDUŁA Miłosz 1 4.35 0.06
LASKOWSKA Julia 0 0.00 0.00
RZĄDKOWSKI Kamil Piotr 0 0.00 0.00
DŁUGOSZ Rafał Tomasz 0 0.00 0.00