A  A+ A+

Miasto Rypin

Rypin
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:13 384
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 647
Liczba ważnych kart:2 647
Frekwencja wyborcza:19.78%
Liczba głosów ważnych:2 581
% głosów ważnych:97.51%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne