A  A+ A+

Gmina Rypin

Rypin
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 909
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:697
Liczba ważnych kart:697
Frekwencja wyborcza:11.80%
Liczba głosów ważnych:679
% głosów ważnych:97.42%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne