A  A+ A+

Gmina Wąpielsk

Wąpielsk
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 353
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:415
Liczba ważnych kart:415
Frekwencja wyborcza:12.38%
Liczba głosów ważnych:394
% głosów ważnych:94.94%
Liczba głosów na listy komitetu:0
% 0.00%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne