A  A+ A+

Gmina Obrowo

Obrowo
brak 13.44% 14.67% 15.91% 17.14% 18.37% 19.61% 20.84% 22.07% 23.30% 24.54%
danych 14.66% 15.90% 17.13% 18.36% 19.60% 20.83% 22.06% 23.29% 24.53% 25.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:10 716
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 158
Liczba ważnych kart:2 158
Frekwencja wyborcza:20.14%
Liczba głosów ważnych:2 089
% głosów ważnych:96.80%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  46  2.20
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  21  1.01
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  231  11.06
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  619  29.63
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  97  4.64
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  61  2.92
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  147  7.04
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  622  29.78
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  245  11.73
  Komitety razem 2 089  100