A  A+ A+

Powiat toruński 

toruński
brak 13.44% 14.67% 15.91% 17.14% 18.37% 19.61% 20.84% 22.07% 23.30% 24.54%
danych 14.66% 15.90% 17.13% 18.36% 19.60% 20.83% 22.06% 23.29% 24.53% 25.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 068
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 207
Liczba ważnych kart:15 206
Frekwencja wyborcza:19.73%
Liczba głosów ważnych:14 587
% głosów ważnych:95.93%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  566  3.88
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  1 653  11.33
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  1 053  7.22
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  4 237  29.05
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  360  2.47
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  1 597  10.95
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  4 337  29.73
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  639  4.38
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  145  0.99
  Komitety razem 14 587  100

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba Frekwencja Liczba głosów ważnych % głosów ważnych
uprawnionych do głosowania wydanych kart
do głosowania
i wysłanych pakietów wyborczych
kart ważnych
(głosów oddanych)
Chełmża 11 541  2 256  2 256  19.55  2 129  94.37
Chełmża 7 658  1 139  1 139  14.87  1 052  92.36
Czernikowo 6 867  923  923  13.44  880  95.34
Lubicz 14 425  3 149  3 149  21.83  3 059  97.14
Łubianka 5 037  1 122  1 122  22.28  1 056  94.12
Łysomice 7 295  1 401  1 401  19.20  1 369  97.72
Obrowo 10 716  2 158  2 158  20.14  2 089  96.80
Wielka Nieszawka 3 632  936  936  25.77  886  94.66
Zławieś Wielka 9 897  2 123  2 122  21.44  2 067  97.41
Powiat ogółem 77 068  15 207  15 206  19.73  14 587  95.93