A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy

Powiat toruński 

toruński
brak 9.81% 10.16% 10.51% 10.86% 11.21% 11.56% 11.90% 12.25% 12.60% 12.95%
danych 10.15% 10.50% 10.85% 11.20% 11.55% 11.89% 12.24% 12.59% 12.94% 13.3%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 068
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 207
Liczba ważnych kart:15 206
Frekwencja wyborcza:19.73%
Liczba głosów ważnych:14 587
% głosów ważnych:95.93%
Liczba głosów na listy komitetu:1 653
% 11.33%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmża 11 541  2 256  2 256  2 129  252  11.84
Chełmża 7 658  1 139  1 139  1 052  116  11.03
Czernikowo 6 867  923  923  880  117  13.30
Lubicz 14 425  3 149  3 149  3 059  300  9.81
Łubianka 5 037  1 122  1 122  1 056  115  10.89
Łysomice 7 295  1 401  1 401  1 369  153  11.18
Obrowo 10 716  2 158  2 158  2 089  231  11.06
Wielka Nieszawka 3 632  936  936  886  111  12.53
Zławieś Wielka 9 897  2 123  2 122  2 067  258  12.48
Ogółem 77 068  15 207  15 206  14 587  1 653  11.33
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZEMKE Janusz Władysław 1 325 80.16 9.08
KRZYŻANOWSKA Elżbieta 62 3.75 0.43
POLAK Urszula 162 9.80 1.11
GRZĄDZIEL Krzysztof 24 1.45 0.16
IWICKA Urszula 13 0.79 0.09
KOWAROWSKI Łukasz Mariusz 3 0.18 0.02
BRZOSKOWSKA Danuta Wioletta 16 0.97 0.11
WADOŃ Jan 9 0.54 0.06
GAIK-MAZUREK Beata Maria 8 0.48 0.05
MAKOWSKI Maciej Sławomir 31 1.88 0.21