A  A+ A+

Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina

Powiat toruński 

toruński
brak 1.33% 1.80% 2.28% 2.75% 3.22% 3.70% 4.17% 4.64% 5.11% 5.59%
danych 1.79% 2.27% 2.74% 3.21% 3.69% 4.16% 4.63% 5.10% 5.58% 6.06%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 068
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 207
Liczba ważnych kart:15 206
Frekwencja wyborcza:19.73%
Liczba głosów ważnych:14 587
% głosów ważnych:95.93%
Liczba głosów na listy komitetu:360
% 2.47%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmża 11 541  2 256  2 256  2 129  32  1.50
Chełmża 7 658  1 139  1 139  1 052  15  1.43
Czernikowo 6 867  923  923  880  23  2.61
Lubicz 14 425  3 149  3 149  3 059  68  2.22
Łubianka 5 037  1 122  1 122  1 056  14  1.33
Łysomice 7 295  1 401  1 401  1 369  83  6.06
Obrowo 10 716  2 158  2 158  2 089  61  2.92
Wielka Nieszawka 3 632  936  936  886  25  2.82
Zławieś Wielka 9 897  2 123  2 122  2 067  39  1.89
Ogółem 77 068  15 207  15 206  14 587  360  2.47
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
MARZEC Maciej Jan 114 31.67 0.78
MICHAŁEK Iwona Krystyna 70 19.44 0.48
KOZŁOWSKI Krzysztof Ryszard 15 4.17 0.10
PROKOPOWICZ Wojciech 6 1.67 0.04
NALASKOWSKI Jacek Andrzej 18 5.00 0.12
BŁĄDEK-MIKOŁAJCZYK Katarzyna 91 25.28 0.62
SOPEL-SZAMOCKA Joanna 5 1.39 0.03
LASKOWSKI Dariusz Jan 9 2.50 0.06
POGONOWSKA-SZADKOWSKA Ewa Monika 8 2.22 0.05
WALKOWIAK Andrzej 24 6.67 0.16