A  A+ A+

Gmina Łubianka

Łubianka
brak 13.44% 14.67% 15.91% 17.14% 18.37% 19.61% 20.84% 22.07% 23.30% 24.54%
danych 14.66% 15.90% 17.13% 18.36% 19.60% 20.83% 22.06% 23.29% 24.53% 25.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 037
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 122
Liczba ważnych kart:1 122
Frekwencja wyborcza:22.28%
Liczba głosów ważnych:1 056
% głosów ważnych:94.12%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  22  2.08
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  11  1.04
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  115  10.89
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  339  32.10
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  33  3.13
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  14  1.33
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  69  6.53
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  210  19.89
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  243  23.01
  Komitety razem 1 056  100