A  A+ A+

Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro

Powiat toruński 

toruński
brak 1.61% 2.59% 3.57% 4.55% 5.53% 6.51% 7.49% 8.47% 9.45% 10.43%
danych 2.58% 3.56% 4.54% 5.52% 6.50% 7.48% 8.46% 9.44% 10.42% 11.41%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 068
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 207
Liczba ważnych kart:15 206
Frekwencja wyborcza:19.73%
Liczba głosów ważnych:14 587
% głosów ważnych:95.93%
Liczba głosów na listy komitetu:639
% 4.38%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmża 11 541  2 256  2 256  2 129  243  11.41
Chełmża 7 658  1 139  1 139  1 052  73  6.94
Czernikowo 6 867  923  923  880  30  3.41
Lubicz 14 425  3 149  3 149  3 059  103  3.37
Łubianka 5 037  1 122  1 122  1 056  22  2.08
Łysomice 7 295  1 401  1 401  1 369  22  1.61
Obrowo 10 716  2 158  2 158  2 089  46  2.20
Wielka Nieszawka 3 632  936  936  886  32  3.61
Zławieś Wielka 9 897  2 123  2 122  2 067  68  3.29
Ogółem 77 068  15 207  15 206  14 587  639  4.38
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
STACHOWIAK Ireneusz 117 18.31 0.80
ŁUCZAK Stefan Nikodem 49 7.67 0.34
KAŁUŻNY Mariusz Piotr 338 52.90 2.32
KACZMAREK-SŁAWIŃSKA Katarzyna Anna 29 4.54 0.20
ŁABĘCKI Bogdan 17 2.66 0.12
MATCZAK Agnieszka Ewa 19 2.97 0.13
KOTLEWSKA Natalia Jadwiga 18 2.82 0.12
RUTKOWSKA Ewa Elżbieta 29 4.54 0.20
KUCZMARSKI Wiesław Andrzej 10 1.56 0.07
CIECIERSKI Sławomir Ryszard 13 2.03 0.09