A  A+ A+

Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość

Powiat toruński 

toruński
brak 25.85% 26.65% 27.45% 28.26% 29.06% 29.86% 30.66% 31.46% 32.27% 33.07%
danych 26.64% 27.44% 28.25% 29.05% 29.85% 30.65% 31.45% 32.26% 33.06% 33.87%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 068
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 207
Liczba ważnych kart:15 206
Frekwencja wyborcza:19.73%
Liczba głosów ważnych:14 587
% głosów ważnych:95.93%
Liczba głosów na listy komitetu:4 337
% 29.73%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmża 11 541  2 256  2 256  2 129  607  28.51
Chełmża 7 658  1 139  1 139  1 052  293  27.85
Czernikowo 6 867  923  923  880  269  30.57
Lubicz 14 425  3 149  3 149  3 059  1 036  33.87
Łubianka 5 037  1 122  1 122  1 056  339  32.10
Łysomice 7 295  1 401  1 401  1 369  405  29.58
Obrowo 10 716  2 158  2 158  2 089  619  29.63
Wielka Nieszawka 3 632  936  936  886  229  25.85
Zławieś Wielka 9 897  2 123  2 122  2 067  540  26.12
Ogółem 77 068  15 207  15 206  14 587  4 337  29.73
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
ZŁOTOWSKI Kosma Tadeusz 1 093 25.20 7.49
ZYBERTOWICZ Andrzej Janusz 2 571 59.28 17.63
DRAB Marzenna Stefania 66 1.52 0.45
BANASZAK Adam Heliodor 118 2.72 0.81
KOWALSKI Wojciech Lech 122 2.81 0.84
STOLECKA Małgorzata 72 1.66 0.49
SZAFRAŃSKI Robert Antoni 32 0.74 0.22
ADAMOWICZ Beata 52 1.20 0.36
ZAJĄKAŁA Jacek 159 3.67 1.09
BOROWIAK Joanna Beata 52 1.20 0.36