A  A+ A+

Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

Powiat toruński 

toruński
brak 15.02% 17.18% 19.33% 21.49% 23.64% 25.80% 27.95% 30.11% 32.26% 34.42%
danych 17.17% 19.32% 21.48% 23.63% 25.79% 27.94% 30.10% 32.25% 34.41% 36.57%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:77 068
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:15 207
Liczba ważnych kart:15 206
Frekwencja wyborcza:19.73%
Liczba głosów ważnych:14 587
% głosów ważnych:95.93%
Liczba głosów na listy komitetu:4 237
% 29.05%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Chełmża 11 541  2 256  2 256  2 129  634  29.78
Chełmża 7 658  1 139  1 139  1 052  158  15.02
Czernikowo 6 867  923  923  880  233  26.48
Lubicz 14 425  3 149  3 149  3 059  971  31.74
Łubianka 5 037  1 122  1 122  1 056  210  19.89
Łysomice 7 295  1 401  1 401  1 369  445  32.51
Obrowo 10 716  2 158  2 158  2 089  622  29.78
Wielka Nieszawka 3 632  936  936  886  324  36.57
Zławieś Wielka 9 897  2 123  2 122  2 067  640  30.96
Ogółem 77 068  15 207  15 206  14 587  4 237  29.05
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
VINCENT-ROSTOWSKI Jan Antony 1 664 39.27 11.41
JĘDRZEJCZAK Otylia 430 10.15 2.95
ZWIEFKA Tadeusz Antoni 1 853 43.73 12.70
JANOSZ Anna 85 2.01 0.58
KOPYŚĆ Sławomir Andrzej 16 0.38 0.11
PINIEWSKA Elżbieta Genowefa 30 0.71 0.21
PAWŁOWICZ Zbigniew Michał 42 0.99 0.29
ELIASZ Józef Henryk 24 0.57 0.16
KRAKOWIAK Dariusz Piotr 17 0.40 0.12
WITOWSKA-ARASZKIEWICZ Alicja 76 1.79 0.52