A  A+ A+

Gmina Zławieś Wielka

Zławieś Wielka
brak 13.44% 14.67% 15.91% 17.14% 18.37% 19.61% 20.84% 22.07% 23.30% 24.54%
danych 14.66% 15.90% 17.13% 18.36% 19.60% 20.83% 22.06% 23.29% 24.53% 25.77%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 897
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 123
Liczba ważnych kart:2 122
Frekwencja wyborcza:21.45%
Liczba głosów ważnych:2 067
% głosów ważnych:97.41%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  68  3.29
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  12  0.58
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  258  12.48
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  540  26.12
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  90  4.35
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  39  1.89
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  154  7.45
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  640  30.96
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  266  12.87
  Komitety razem 2 067  100