A  A+ A+

Gmina Cekcyn

Cekcyn
brak 19.32% 19.78% 20.24% 20.71% 21.17% 21.63% 22.09% 22.55% 23.02% 23.48%
danych 19.77% 20.23% 20.70% 21.16% 21.62% 22.08% 22.54% 23.01% 23.47% 23.94%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 266
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 032
Liczba ważnych kart:1 032
Frekwencja wyborcza:19.60%
Liczba głosów ważnych:982
% głosów ważnych:95.16%

Wyniki głosowania w podziale na komitety wyborcze

Numer listy Nazwa Liczba głosów na listy % głosów
ważnych
Komitet Wyborczy Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro  16  1.63
Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy  0.31
Koalicyjny Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej-Unia Pracy  118  12.02
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość  224  22.81
Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch  11  1.12
Komitet Wyborczy Polska Razem Jarosława Gowina  11  1.12
Komitet Wyborczy Nowa Prawica – Janusza Korwin-Mikke  47  4.79
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP  360  36.66
Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe  192  19.55
  Komitety razem 982  100