A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Cekcyn

Cekcyn
brak 1.12% 1.33% 1.53% 1.74% 1.95% 2.16% 2.36% 2.57% 2.78% 2.98%
danych 1.32% 1.52% 1.73% 1.94% 2.15% 2.35% 2.56% 2.77% 2.97% 3.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 266
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 032
Liczba ważnych kart:1 032
Frekwencja wyborcza:19.60%
Liczba głosów ważnych:982
% głosów ważnych:95.16%
Liczba głosów na listy komitetu:11
% 1.12%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 6 54.55 0.61
KRUPA Łukasz Marcin 1 9.09 0.10
STRAUSS Hanna Barbara 1 9.09 0.10
KRÓLEWICZ Mirosław 1 9.09 0.10
BOROWSKA Joanna Małgorzata 0 0.00 0.00
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 0 0.00 0.00
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 1 9.09 0.10
WOJTAS Jarosław Andrzej 0 0.00 0.00
CIEŚLAKOWSKA Ewa 1 9.09 0.10
WYDRZYŃSKI Maciej 0 0.00 0.00