A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Powiat tucholski 

tucholski
brak 1.12% 1.33% 1.53% 1.74% 1.95% 2.16% 2.36% 2.57% 2.78% 2.98%
danych 1.32% 1.52% 1.73% 1.94% 2.15% 2.35% 2.56% 2.77% 2.97% 3.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:37 841
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 467
Liczba ważnych kart:8 466
Frekwencja wyborcza:22.38%
Liczba głosów ważnych:8 059
% głosów ważnych:95.19%
Liczba głosów na listy komitetu:212
% 2.63%

Wyniki głosowania na listę komitetu według gmin

Gmina Liczba głosy na listy komitetu
uprawnionych do głosowania wydanych kart do głosowania i wysłanych pakietów wyborczych kart ważnych(głosów oddanych) głosów ważnych liczba % głosów ważnych
Cekcyn 5 266  1 032  1 032  982  11  1.12
Gostycyn 4 144  992  992  929  18  1.94
Kęsowo 3 530  682  682  631  18  2.85
Lubiewo 4 541  968  968  908  18  1.98
Śliwice 4 322  964  964  915  29  3.17
Tuchola 16 038  3 829  3 828  3 694  118  3.19
Ogółem 37 841  8 467  8 466  8 059  212  2.63
Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 143 67.45 1.77
KRUPA Łukasz Marcin 22 10.38 0.27
STRAUSS Hanna Barbara 5 2.36 0.06
KRÓLEWICZ Mirosław 7 3.30 0.09
BOROWSKA Joanna Małgorzata 7 3.30 0.09
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 10 4.72 0.12
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 5 2.36 0.06
WOJTAS Jarosław Andrzej 7 3.30 0.09
CIEŚLAKOWSKA Ewa 3 1.42 0.04
WYDRZYŃSKI Maciej 3 1.42 0.04