A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Śliwice

Śliwice
brak 1.12% 1.33% 1.53% 1.74% 1.95% 2.16% 2.36% 2.57% 2.78% 2.98%
danych 1.32% 1.52% 1.73% 1.94% 2.15% 2.35% 2.56% 2.77% 2.97% 3.19%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 322
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:964
Liczba ważnych kart:964
Frekwencja wyborcza:22.30%
Liczba głosów ważnych:915
% głosów ważnych:94.92%
Liczba głosów na listy komitetu:29
% 3.17%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZCZUKA Kazimiera 18 62.07 1.97
KRUPA Łukasz Marcin 5 17.24 0.55
STRAUSS Hanna Barbara 0 0.00 0.00
KRÓLEWICZ Mirosław 1 3.45 0.11
BOROWSKA Joanna Małgorzata 3 10.34 0.33
KWAŚNIEWSKI Jacek Łukasz 2 6.90 0.22
FALKOWSKA-WIERCZEWSKA Natalia Maria 0 0.00 0.00
WOJTAS Jarosław Andrzej 0 0.00 0.00
CIEŚLAKOWSKA Ewa 0 0.00 0.00
WYDRZYŃSKI Maciej 0 0.00 0.00