A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Konstantynów

Konstantynów
brak 0.41% 0.72% 1.04% 1.35% 1.66% 1.98% 2.29% 2.60% 2.91% 3.23%
danych 0.71% 1.03% 1.34% 1.65% 1.97% 2.28% 2.59% 2.90% 3.22% 3.54%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 289
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:670
Liczba ważnych kart:669
Frekwencja wyborcza:20.37%
Liczba głosów ważnych:633
% głosów ważnych:94.62%
Liczba głosów na listy komitetu:17
% 2.69%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 10 58.82 1.58
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 3 17.65 0.47
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 1 5.88 0.16
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 5.88 0.16
OKOŃ Olga 1 5.88 0.16
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 1 5.88 0.16
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00