A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Kraśnik

Kraśnik
brak 0.57% 0.86% 1.14% 1.43% 1.72% 2.01% 2.29% 2.58% 2.87% 3.15%
danych 0.85% 1.13% 1.42% 1.71% 2.00% 2.28% 2.57% 2.86% 3.14% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:29 399
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:8 132
Liczba ważnych kart:8 132
Frekwencja wyborcza:27.66%
Liczba głosów ważnych:7 889
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:208
% 2.64%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 104 50.00 1.32
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 35 16.83 0.44
PODSTAWKA Karol 5 2.40 0.06
BUJAŁA Adriana Iwona 2 0.96 0.03
ŚWISZCZ Józef Wojciech 4 1.92 0.05
OKOŃ Olga 7 3.37 0.09
WUCZKO Tomasz 1 0.48 0.01
SMOLAK Monika 5 2.40 0.06
PEŁKA Jarosław 42 20.19 0.53
ROWIŃSKI Wojciech 3 1.44 0.04