A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Kraśnik

Kraśnik
brak 0.57% 0.86% 1.14% 1.43% 1.72% 2.01% 2.29% 2.58% 2.87% 3.15%
danych 0.85% 1.13% 1.42% 1.71% 2.00% 2.28% 2.57% 2.86% 3.14% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 859
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 359
Liczba ważnych kart:1 359
Frekwencja wyborcza:23.20%
Liczba głosów ważnych:1 322
% głosów ważnych:97.28%
Liczba głosów na listy komitetu:35
% 2.65%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 16 45.71 1.21
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2 5.71 0.15
PODSTAWKA Karol 1 2.86 0.08
BUJAŁA Adriana Iwona 1 2.86 0.08
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 1 2.86 0.08
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 2 5.71 0.15
PEŁKA Jarosław 8 22.86 0.61
ROWIŃSKI Wojciech 4 11.43 0.30