A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Trzydnik Duży

Trzydnik Duży
brak 1.03% 1.34% 1.65% 1.95% 2.26% 2.57% 2.88% 3.19% 3.49% 3.80%
danych 1.33% 1.64% 1.94% 2.25% 2.56% 2.87% 3.18% 3.48% 3.79% 4.11%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 422
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:963
Liczba ważnych kart:963
Frekwencja wyborcza:17.76%
Liczba głosów ważnych:933
% głosów ważnych:96.88%
Liczba głosów na listy komitetu:29
% 3.11%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 15 51.72 1.61
KURCZUK Grzegorz 7 24.14 0.75
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1 3.45 0.11
POZNAŃSKI Marek 2 6.90 0.21
LIPIŃSKA Paulina 1 3.45 0.11
PALONKA Marek Franciszek 1 3.45 0.11
WÓJCIK Dorota Ewa 1 3.45 0.11
PŁACHTA Łukasz Jan 1 3.45 0.11
POPIOŁEK Zofia 0 0.00 0.00
KABACIŃSKI Michał 0 0.00 0.00