A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Urzędów

Urzędów
brak 0.57% 0.86% 1.14% 1.43% 1.72% 2.01% 2.29% 2.58% 2.87% 3.15%
danych 0.85% 1.13% 1.42% 1.71% 2.00% 2.28% 2.57% 2.86% 3.14% 3.44%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 995
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 728
Liczba ważnych kart:1 728
Frekwencja wyborcza:24.70%
Liczba głosów ważnych:1 676
% głosów ważnych:96.99%
Liczba głosów na listy komitetu:50
% 2.98%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 23 46.00 1.37
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 14 28.00 0.84
PODSTAWKA Karol 7 14.00 0.42
BUJAŁA Adriana Iwona 3 6.00 0.18
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 2.00 0.06
OKOŃ Olga 2 4.00 0.12
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00