A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Miasto Lubartów

Lubartów
brak 1.43% 1.67% 1.91% 2.15% 2.39% 2.63% 2.87% 3.11% 3.35% 3.59%
danych 1.66% 1.90% 2.14% 2.38% 2.62% 2.86% 3.10% 3.34% 3.58% 3.83%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 243
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 144
Liczba ważnych kart:5 143
Frekwencja wyborcza:28.20%
Liczba głosów ważnych:5 027
% głosów ważnych:97.74%
Liczba głosów na listy komitetu:184
% 3.66%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 126 68.48 2.51
KURCZUK Grzegorz 26 14.13 0.52
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 2 1.09 0.04
POZNAŃSKI Marek 4 2.17 0.08
LIPIŃSKA Paulina 10 5.43 0.20
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 2 1.09 0.04
PŁACHTA Łukasz Jan 2 1.09 0.04
POPIOŁEK Zofia 4 2.17 0.08
KABACIŃSKI Michał 8 4.35 0.16