A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Miasto Lubartów

Lubartów
brak 0.19% 0.37% 0.55% 0.72% 0.90% 1.08% 1.26% 1.44% 1.61% 1.79%
danych 0.36% 0.54% 0.71% 0.89% 1.07% 1.25% 1.43% 1.60% 1.78% 1.97%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:18 243
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:5 144
Liczba ważnych kart:5 143
Frekwencja wyborcza:28.20%
Liczba głosów ważnych:5 027
% głosów ważnych:97.74%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 0.52%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 4 15.38 0.08
PATYRA Elżbieta Beata 5 19.23 0.10
DZIUDZIK Sławomir Marian 0 0.00 0.00
WÓJCIK Michał Grzegorz 2 7.69 0.04
BANACH Janusz Wojciech 1 3.85 0.02
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 1 3.85 0.02
DEMCIW Monika 3 11.54 0.06
PIETRAŚ Jacek 2 7.69 0.04
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 1 3.85 0.02
JAKUBCZAK Agnieszka 7 26.92 0.14