A  A+ A+

Komitet Wyborczy Demokracja Bezpośrednia

Gmina Michów

Michów
brak 0.19% 0.37% 0.55% 0.72% 0.90% 1.08% 1.26% 1.44% 1.61% 1.79%
danych 0.36% 0.54% 0.71% 0.89% 1.07% 1.25% 1.43% 1.60% 1.78% 1.97%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 098
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:981
Liczba ważnych kart:981
Frekwencja wyborcza:19.24%
Liczba głosów ważnych:935
% głosów ważnych:95.31%
Liczba głosów na listy komitetu:9
% 0.96%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
SZEWCZYK Krzysztof 1 11.11 0.11
PATYRA Elżbieta Beata 1 11.11 0.11
DZIUDZIK Sławomir Marian 1 11.11 0.11
WÓJCIK Michał Grzegorz 1 11.11 0.11
BANACH Janusz Wojciech 2 22.22 0.21
ŻURAWIECKI Maciej Feliks 0 0.00 0.00
DEMCIW Monika 0 0.00 0.00
PIETRAŚ Jacek 0 0.00 0.00
HAJNRYCH-NAZARUK Karolina Anna 1 11.11 0.11
JAKUBCZAK Agnieszka 2 22.22 0.21