A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Chodel

Chodel
brak 0.76% 0.96% 1.16% 1.37% 1.57% 1.77% 1.97% 2.17% 2.38% 2.58%
danych 0.95% 1.15% 1.36% 1.56% 1.76% 1.96% 2.16% 2.37% 2.57% 2.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 349
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:984
Liczba ważnych kart:984
Frekwencja wyborcza:18.40%
Liczba głosów ważnych:947
% głosów ważnych:96.24%
Liczba głosów na listy komitetu:23
% 2.43%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 9 39.13 0.95
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2 8.70 0.21
PODSTAWKA Karol 3 13.04 0.32
BUJAŁA Adriana Iwona 1 4.35 0.11
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 3 13.04 0.32
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 1 4.35 0.11
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 4 17.39 0.42