A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Józefów nad Wisłą

Józefów nad Wisłą
brak 0.76% 0.96% 1.16% 1.37% 1.57% 1.77% 1.97% 2.17% 2.38% 2.58%
danych 0.95% 1.15% 1.36% 1.56% 1.76% 1.96% 2.16% 2.37% 2.57% 2.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 641
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:951
Liczba ważnych kart:951
Frekwencja wyborcza:16.86%
Liczba głosów ważnych:920
% głosów ważnych:96.74%
Liczba głosów na listy komitetu:7
% 0.76%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 3 42.86 0.33
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 0 0.00 0.00
PODSTAWKA Karol 2 28.57 0.22
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 2 28.57 0.22
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00