A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Opole Lubelskie

Opole Lubelskie
brak 0.76% 0.96% 1.16% 1.37% 1.57% 1.77% 1.97% 2.17% 2.38% 2.58%
danych 0.95% 1.15% 1.36% 1.56% 1.76% 1.96% 2.16% 2.37% 2.57% 2.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:15 093
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 833
Liczba ważnych kart:2 831
Frekwencja wyborcza:18.77%
Liczba głosów ważnych:2 712
% głosów ważnych:95.80%
Liczba głosów na listy komitetu:48
% 1.77%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 32 66.67 1.18
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 7 14.58 0.26
PODSTAWKA Karol 2 4.17 0.07
BUJAŁA Adriana Iwona 1 2.08 0.04
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 2.08 0.04
OKOŃ Olga 2 4.17 0.07
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 1 2.08 0.04
ROWIŃSKI Wojciech 2 4.17 0.07