A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Poniatowa

Poniatowa
brak 0.76% 0.96% 1.16% 1.37% 1.57% 1.77% 1.97% 2.17% 2.38% 2.58%
danych 0.95% 1.15% 1.36% 1.56% 1.76% 1.96% 2.16% 2.37% 2.57% 2.78%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 206
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 388
Liczba ważnych kart:2 388
Frekwencja wyborcza:19.56%
Liczba głosów ważnych:2 325
% głosów ważnych:97.36%
Liczba głosów na listy komitetu:44
% 1.89%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 25 56.82 1.08
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 8 18.18 0.34
PODSTAWKA Karol 1 2.27 0.04
BUJAŁA Adriana Iwona 1 2.27 0.04
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 2.27 0.04
OKOŃ Olga 2 4.55 0.09
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 3 6.82 0.13
ROWIŃSKI Wojciech 3 6.82 0.13