A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Miasto Parczew

Parczew
brak 0.59% 0.96% 1.34% 1.71% 2.08% 2.46% 2.83% 3.20% 3.57% 3.95%
danych 0.95% 1.33% 1.70% 2.07% 2.45% 2.82% 3.19% 3.56% 3.94% 4.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:12 422
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:2 442
Liczba ważnych kart:2 442
Frekwencja wyborcza:19.66%
Liczba głosów ważnych:2 369
% głosów ważnych:97.01%
Liczba głosów na listy komitetu:37
% 1.56%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 22 59.46 0.93
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 6 16.22 0.25
PODSTAWKA Karol 1 2.70 0.04
BUJAŁA Adriana Iwona 1 2.70 0.04
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 2.70 0.04
OKOŃ Olga 2 5.41 0.08
WUCZKO Tomasz 1 2.70 0.04
SMOLAK Monika 1 2.70 0.04
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 2 5.41 0.08