A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Siemień

Siemień
brak 0.59% 0.96% 1.34% 1.71% 2.08% 2.46% 2.83% 3.20% 3.57% 3.95%
danych 0.95% 1.33% 1.70% 2.07% 2.45% 2.82% 3.19% 3.56% 3.94% 4.32%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 958
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:746
Liczba ważnych kart:746
Frekwencja wyborcza:18.85%
Liczba głosów ważnych:718
% głosów ważnych:96.25%
Liczba głosów na listy komitetu:31
% 4.32%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 16 51.61 2.23
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 5 16.13 0.70
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 2 6.45 0.28
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 5 16.13 0.70
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 1 3.23 0.14
ROWIŃSKI Wojciech 2 6.45 0.28