A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Kurów

Kurów
brak 1.47% 1.64% 1.81% 1.98% 2.15% 2.32% 2.49% 2.66% 2.83% 3.00%
danych 1.63% 1.80% 1.97% 2.14% 2.31% 2.48% 2.65% 2.82% 2.99% 3.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:6 386
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 489
Liczba ważnych kart:1 489
Frekwencja wyborcza:23.32%
Liczba głosów ważnych:1 453
% głosów ważnych:97.58%
Liczba głosów na listy komitetu:46
% 3.17%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 32 69.57 2.20
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 4 8.70 0.28
PODSTAWKA Karol 1 2.17 0.07
BUJAŁA Adriana Iwona 2 4.35 0.14
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 1 2.17 0.07
WUCZKO Tomasz 3 6.52 0.21
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 2 4.35 0.14
ROWIŃSKI Wojciech 1 2.17 0.07