A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Puławy

Puławy
brak 1.47% 1.64% 1.81% 1.98% 2.15% 2.32% 2.49% 2.66% 2.83% 3.00%
danych 1.63% 1.80% 1.97% 2.14% 2.31% 2.48% 2.65% 2.82% 2.99% 3.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:9 657
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 824
Liczba ważnych kart:1 823
Frekwencja wyborcza:18.89%
Liczba głosów ważnych:1 767
% głosów ważnych:96.93%
Liczba głosów na listy komitetu:26
% 1.47%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 11 42.31 0.62
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 5 19.23 0.28
PODSTAWKA Karol 1 3.85 0.06
BUJAŁA Adriana Iwona 1 3.85 0.06
ŚWISZCZ Józef Wojciech 3 11.54 0.17
OKOŃ Olga 1 3.85 0.06
WUCZKO Tomasz 1 3.85 0.06
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 1 3.85 0.06
ROWIŃSKI Wojciech 2 7.69 0.11