A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Wąwolnica

Wąwolnica
brak 1.47% 1.64% 1.81% 1.98% 2.15% 2.32% 2.49% 2.66% 2.83% 3.00%
danych 1.63% 1.80% 1.97% 2.14% 2.31% 2.48% 2.65% 2.82% 2.99% 3.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:3 870
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:827
Liczba ważnych kart:827
Frekwencja wyborcza:21.37%
Liczba głosów ważnych:797
% głosów ważnych:96.37%
Liczba głosów na listy komitetu:23
% 2.89%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 12 52.17 1.51
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 3 13.04 0.38
PODSTAWKA Karol 2 8.70 0.25
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 2 8.70 0.25
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 2 8.70 0.25
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 2 8.70 0.25