A  A+ A+

Koalicyjny Komitet Wyborczy Europa Plus Twój Ruch

Gmina Żyrzyn

Żyrzyn
brak 1.51% 1.86% 2.21% 2.56% 2.91% 3.26% 3.61% 3.96% 4.31% 4.66%
danych 1.85% 2.20% 2.55% 2.90% 3.25% 3.60% 3.95% 4.30% 4.65% 5.01%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 405
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 222
Liczba ważnych kart:1 222
Frekwencja wyborcza:22.61%
Liczba głosów ważnych:1 160
% głosów ważnych:94.93%
Liczba głosów na listy komitetu:23
% 1.98%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
NOWACKA Barbara Anna 12 52.17 1.03
KURCZUK Grzegorz 3 13.04 0.26
POLZ-GRUSZKA Dorota Beata 1 4.35 0.09
POZNAŃSKI Marek 0 0.00 0.00
LIPIŃSKA Paulina 3 13.04 0.26
PALONKA Marek Franciszek 0 0.00 0.00
WÓJCIK Dorota Ewa 3 13.04 0.26
PŁACHTA Łukasz Jan 1 4.35 0.09
POPIOŁEK Zofia 0 0.00 0.00
KABACIŃSKI Michał 0 0.00 0.00