A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Żyrzyn

Żyrzyn
brak 1.47% 1.64% 1.81% 1.98% 2.15% 2.32% 2.49% 2.66% 2.83% 3.00%
danych 1.63% 1.80% 1.97% 2.14% 2.31% 2.48% 2.65% 2.82% 2.99% 3.17%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 405
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 222
Liczba ważnych kart:1 222
Frekwencja wyborcza:22.61%
Liczba głosów ważnych:1 160
% głosów ważnych:94.93%
Liczba głosów na listy komitetu:24
% 2.07%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 15 62.50 1.29
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1 4.17 0.09
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 4 16.67 0.34
OKOŃ Olga 1 4.17 0.09
WUCZKO Tomasz 1 4.17 0.09
SMOLAK Monika 2 8.33 0.17
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00