A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Komarów-Osada

Komarów-Osada
brak 0.42% 0.63% 0.85% 1.06% 1.27% 1.49% 1.70% 1.91% 2.12% 2.34%
danych 0.62% 0.84% 1.05% 1.26% 1.48% 1.69% 1.90% 2.11% 2.33% 2.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:4 421
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 217
Liczba ważnych kart:1 217
Frekwencja wyborcza:27.53%
Liczba głosów ważnych:1 161
% głosów ważnych:95.40%
Liczba głosów na listy komitetu:8
% 0.69%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 4 50.00 0.34
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 1 12.50 0.09
PODSTAWKA Karol 1 12.50 0.09
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 12.50 0.09
OKOŃ Olga 1 12.50 0.09
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 0 0.00 0.00
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00