A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Łabunie

Łabunie
brak 0.42% 0.63% 0.85% 1.06% 1.27% 1.49% 1.70% 1.91% 2.12% 2.34%
danych 0.62% 0.84% 1.05% 1.26% 1.48% 1.69% 1.90% 2.11% 2.33% 2.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 068
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 296
Liczba ważnych kart:1 296
Frekwencja wyborcza:25.57%
Liczba głosów ważnych:1 267
% głosów ważnych:97.76%
Liczba głosów na listy komitetu:20
% 1.58%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 10 50.00 0.79
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 2 10.00 0.16
PODSTAWKA Karol 0 0.00 0.00
BUJAŁA Adriana Iwona 0 0.00 0.00
ŚWISZCZ Józef Wojciech 1 5.00 0.08
OKOŃ Olga 4 20.00 0.32
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 3 15.00 0.24
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 0 0.00 0.00