A  A+ A+

Komitet Wyborczy Wyborców Ruch Narodowy

Gmina Sitno

Sitno
brak 0.42% 0.63% 0.85% 1.06% 1.27% 1.49% 1.70% 1.91% 2.12% 2.34%
danych 0.62% 0.84% 1.05% 1.26% 1.48% 1.69% 1.90% 2.11% 2.33% 2.55%
Zbiorcze wyniki głosowania ze 100% protokołów
Liczba uprawnionych:5 588
Liczba wydanych kart i wysłanych pakietów wyborczych:1 181
Liczba ważnych kart:1 181
Frekwencja wyborcza:21.13%
Liczba głosów ważnych:1 148
% głosów ważnych:97.21%
Liczba głosów na listy komitetu:25
% 2.18%


Numer Imię i nazwisko Liczba głosów na kandydata % głosów ważnych na kandydata/głosy na listę % głosów ważnych na kandydata/głosy ważne
KOWALSKI Marian Janusz 13 52.00 1.13
WIŚLIŃSKA Natalia Anna 3 12.00 0.26
PODSTAWKA Karol 1 4.00 0.09
BUJAŁA Adriana Iwona 3 12.00 0.26
ŚWISZCZ Józef Wojciech 0 0.00 0.00
OKOŃ Olga 1 4.00 0.09
WUCZKO Tomasz 0 0.00 0.00
SMOLAK Monika 2 8.00 0.17
PEŁKA Jarosław 0 0.00 0.00
ROWIŃSKI Wojciech 2 8.00 0.17